استخدام کارشناس حسابرس و بازرس آقا

این سازمان به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، از افراد با تجربه دعوت به همکاری می نماید:

شرایط استخدام:

دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر در رشته حسابداری

ساکن تهران و آمادگی برای ماموریت شهرستان

جنسیت مرد

دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم

دارای گواهینامه رانندگی

نداشتن سوء پیشینه

تندرستی و توانائی جسمانی و روانی

مسلط به نرم افزار سیستم رایانه

آشنایی با حسابرسی و بازرسی

بازنشستگان و شاغلین سیستم بانکی کشور با سمت ریاست شعبه یا بازرسی در اولویت میباشند

بدیهی است موارد فوق حداقل مشخصات مورد انتظار بوده و سایر موارد در جلسات مصاحبه مد نظر قرار خواهد گرفت . بــدین منظــور از کلیــه واجــدین شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد از لینک زیر فــرم استخدام را تکمیل نمایند. به درخواست هایی که از هر طریق دیگر ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد