استخدام کارشناس رایانه

 این سازمان در نظر دارد نسبت به جذب تعدادی برنامه نویس کامپیوتر  با حداقل شرایط ذیـل پس از طی مراحل قانونی و مصاحبه اقدام نماید.

1- مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی کامپیوتر

2-  دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم

3- بدون محدودیت سنی

4-  تندرستی و توانائی جسمانی و روانی

5- آشنا با مفاهیم شبکه و سخت افزار کامپیوتر و توانایی اجرا و نصب نرم افزار در ویندوز

6- مسلط به دانش برنامه نویسی

7-مسلط به C#

8- مسلط به SQL Server

9-  مسلط به Web Service (Rest)

10- آشنا به اصول حسابداری و بانکداری

11-  دارای روابط عمومی بالا جهت پشتیبانی نرم افزار مالی و بانکی

بدیهی است موارد فوق حداقل مشخصات مورد انتظار بوده و سایر موارد در جلسات مصاحبه مد نظر قرار خواهد گرفت . از کلیــه واجــدین شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد از لینک زیر فــرم استخدام را تکمیل نمایند.

به درخواست هایی که از هر طریق دیگر ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.